ANBI

Popradar Den Haag heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een gift aan Popradar kunt aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Popradar is een geregistreerde merknaam van Stichting Haags Pop Centrum.


RSIN: 007419661
Popradar Den Haag / Stichting Haags Pop Centrum
Burgemeester Hovylaan 12
2552AW Den Haag
T: 088 0241400
E: info@popradar.nl

Bekijk hier de algemene doelstelling van Popradar
Download hier het jaarverslag van 2017
Download hier de jaarrekening van 2017
Download hier onze statuten
Download hier de samenstelling van ons bestuur en hun functies
Download hier het meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Download hier het jaarverslag 2018
Download hier de jaarrekening 2018
Download hier het jaarverslag 2019
Download hier de jaarrekening 2019
Download hier het jaarverslag 2020
Download hier het jaarverslag 2021
Download hier het jaarverslag 2022
Download hier de jaarrekening 2022
Download hier het jaarverslag van 2023
Download hier de jaarrekening van 2023


KvK nummer: 41153795

Rekeningnummers:
ABN-AMRO: NL94 ABNA 0894 1962 78
ING: NL81 INGB 0005 0283 03