Sena Performers Muziekproductiefonds stelt fors extra budget beschikbaar


Bij Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten subsidie aanvragen om opnamen, een album of een EP te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal 5.000 euro) is twee derde een gift en een derde een renteloze lening. Normaal zijn er drie tranches per jaar, maar vanwege de ingrijpende coronamaatregelen, die veel musici hard hebben getroffen, is een speciale tranche toegevoegd.

De sectie uitvoerende kunstenaars en de sectie producenten hebben elk besloten een bijdrage van 100.000 euro aan deze tranche toe te kennen. In de extra tranche is daarom 200.000 euro beschikbaar.

Sena heeft de procedure bovendien op enkele punten aangepast, zodat musici snel aan de slag kunnen. Tot en met 12 april 2020 kunnen zij een aanvraag doen en uiterlijk 23 april krijgen aanvragers bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd. Lees alle informatie en voorwaarden hier: https://sena.nl/…/fond…/sena-performers-muziekproductiefonds

Coulance regeling

Naast de extra tranche voor het Muziekproductiefonds heeft de sectie uitvoerende kunstenaars besloten tot een coulance regeling voor festivals en live projecten die vanuit het Sena Performers fonds worden gesteund. Op voorwaarde dat allereerst de musici betaald worden, kunnen aanvragers die eerder een toezegging ontvingen het voorschot (70% van het toegekende bedrag) aanwenden voor de onvermijdelijke kosten van schrappen van het evenement. De voorwaarden zijn hier te lezen: https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-fonds